Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DÔCHODKOVÉ PILIERE – základné informácie

I. Pilier + II. Pilier + III. Pilier = Váš dôchodok

Od roku 2004 funguje na Slovensku tzv. trojpilierový dôchodkový systém. Ten vychádza z presvedčenia, že ľudia by nemali byť v starobe závislí iba od príjmu z jedného zdroja, čiže z prostriedkov Sociálnej poisťovne. Obzvlášť pri súčasnom nepriaznivom demografickom vývoji.

I. Pilier – povinné dôchodkové poistenie

Priebežný systém – prostriedky vybraté Sociálnou poisťovňou sa v tom istom roku prerozdeľujú súčasným dôchodcom.

II. Pilier – starobné dôchodkové sporenie

Vložené prostriedky sporiteľov sa investujú na finančných trhoch a tak sa zhodnocujú. Sú spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.

+    Úspory sú dedičné,

+    sporiteľa to nič nestojí,

+    peniaze sa investujú a zhodnocujú v dôchodkových fondoch,

  • peniaze sú k dispozícii až v dôchodkovom veku,

–     zásahy zo strany štátu,

–     možnosť vstúpiť len do 35. roku života.

Dôchodkové piliere - Gabriel Kundrát
Dôchodkové piliere – Gabriel Kundrát
III. Pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

Prostriedky sú financované z dobrovoľných príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov. Spravujú ich doplnkové dôchodcovské spoločnosti.

+    Príspevok od zamestnávateľa (ak je poskytovaný),

+    daňový bonus do výšky 180€ ročne,

+    úspory sú dedičné,

+    peniaze sa investujú a zhodnocujú v dôchodkových fondoch,

  • vysoké poplatky,

–     peniaze sú k dispozícii až v dôchodkovom veku.

Tip: Dbajte na správny výber fondu v druhom pilieri. Pre všetkých ľudí do 40 rokov sa určite oplatí byť v druhom pilieri. Vyberte si dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá má vo svojej ponuke indexový fond.

Zdroj: Denník N

    Pokojne ma kontaktujte

    Dôchodkové piliere sú široká téma. Ak máte otázky, pokojne sa ozvite. Odpovedám do 24 hod. Konzultácie poskytujem osobne aj prostredníctvom videohovorov, takže pokrývam oblasť celého Slovenska.

    Finančné vzdelávanie - Gabriel Kundrát
    Finančné vzdelávanie – Gabriel Kundrát